Hi?nh a?nh
 
PDF. In Email
Viết bởi Phan Qu?c Huy   
Thứ năm, 21 Tháng 6 2018 03:18

Nh?m tuyn truy?n, nng cao nh?n th?c cho m?i ng??i v? vi?c xy d?ng qu? khuy?n h?c ph?c v? cng tc khuy?n h?c, xy d?ng x h?i h?c t?p.

20180601 164342- 350

??y m?nh cng tc tuyn truy?n ch? tr??ng khuy?n h?c, khuy?n ti xy d?ng x h?i h?c t?p trong H?i CCB ph??ng v?i ch? ??: ?? ti n?ng tr tu? bay cao. K?p th?i ??ng vin, khuy?n khch cc chu h?c sinh con CCB v con chi h?i tr??ng, ph CQN trn ton ph??ng ph?n ??u v??n ln ??t thnh tch cao trong h?c t?p, ?y l ho?t ??ng th??ng nin c?a H?i CCB ph??ng Minh An.

H?i CCB ph??ng ? t? ch?c t?ng qu khuy?n h?c con CCB h?c gi?i n?m 2018 t?i Trung tm VHTT ph??ng 83 Ng Quy?n. ??n d? chung vui v trao qu c cc ??ng ch Tr??ng Thanh Xun - Ch? t?ch H?i CCB thnh ph?, ?/c L Quang Trung - Ch? t?ch UBND, ?/c ??ng Xun C?nh - Ch? t?ch MTTQVN ph??ng Minh An cng 120 h?i vin H?i CCB v cc chu h?c sinh l con CCB v con chi h?i tr??ng, ph CQN h?c gi?i n?m 2018 trn ton ph??ng.

H?i CCB ph??ng ? pht 13 xu?t qu tr? gi 3.9tr v t?ng 1 xu?t qu tr? gi 500.000? cho 1 chu con CCB b? khuy?t t?t.

alt

Mn qu l ngu?n ??ng vin, gip cc em c thm ?i?u ki?n ?? trang tr?i cho cc chi ph khi b??c vo n?m h?c m?i, n? l?c ??t thnh tch t?t h?n trong h?c t?p.

Trong bu?i trao th??ng cc em ? ln pht bi?u cm ?n v c?ng khng th? qun nh?ng t?m lng vng c?a cc Bc, cc C, cc Ch lnh ??o. Cc em h?a nguy?n ra s?c ph?n ??u thi ?ua h?c t?p t?t h?n n?a vo n?m h?c m?i v nh?ng n?m ti?p theo, x?ng ?ng l con ngoan tr gi?i, ?ng gp thm vo thnh tch h?c t?p c?a chng con ??i v?i H?i CCB ph??ng nh./.

Ngu?n tin: H?i CCB ph??ng

Cập nhật ngày Thứ năm, 21 Tháng 6 2018 03:23