Hình ảnh
 
Mẫu 3- Đảng viên tự báo cáo thực hiện theo QĐ 76 của Trung ương và Chỉ thị 14 của Thành ủy PDF. In Email

Mẫu 3- Đảng viên tự báo cáo thực hiện theo QĐ 76 của Trung ương và Chỉ thị 14 của Thành ủy.

1111

 

 

 

DOWNLOAD

 

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 13 Tháng 11 2018 01:27