Hình ảnh
 
Mẫu viết thu hoạch Nghị quyết TW7 khóa XII PDF. In Email

 BAC3039

Đề nghị các đồng chí Đảng viên tải mẫu viết thu hoạch ở link bên dưới

LINK:

Hướng dẫn viết thu hoạch

Mẫu viết thu hoạch Nghị quyết TW7 khóa XII

Cập nhật ngày Thứ năm, 25 Tháng 10 2018 01:31