THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI LHPN PHƯỜNG MINH AN In

Untitled-1  

            Địa chỉ: 146 Trần Phú – Minh An - Thành phố Hội An

Địa chỉ thư điện tử:         Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

a. Cơ cấu tổ chức:

 Thường trực Hội LHPN phường Minh An

1.     Đ/c Nguyễn Thị Hải – Chủ tịch                                 

2.     Đ/c Nguyễn Huỳnh Thị Thanh Huyền - Phó chủ tịch                         

 Uỷ viên Ban thường vụ, chi hội trưởng phụ nữ khối phố:

1.     Đ/c Nguyễn Thị Hải - Chủ tịch                                 

2.     Đ/c Nguyễn Huỳnh Thị Thanh Huyền - Phó chủ tịch.

3.     Đ/c Lê Thị Hồng Hoa -  Ủy viên Ban thường vụ.

4.     Đ/c Nguyễn Thị Kim Thoa - Ủy viên Ban thường vụ.

5.     Đ/c Quảng Kim Thanh  - Ủy viên Ban thường vụ.

6.     Đ/c Nguyễn Thị Hường - Chi hội trưởng khối phố An Thái.

7.     Đ/c Lưu Thị Hợi - Chi hội trưởng khối phố An Thắng.

8.      Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình - Chi hội trưởng khối phố An Định.

9.     Đ/c Hồ Thị Giống - Chi hội trưởng khối phố An Hội.

10.    Đ/c  Lê Thị Thắng - Chi hội trưởng khối phố Đồng Hiệp.

Cập nhật ngày Thứ tư, 29 Tháng 5 2013 07:04