Thông tin chung về Cựu Chiến Binh phường Minh An In

 Untitled-1

Địa chỉ: 146 Trần Phú – Minh An - Thành phố Hội An.

Địa chỉ thư điện tử:         Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

a. Cơ cấu Tổ chức:

 

      Thường trực Hội cựu chiến binh phường Minh An:

1. Đ/c Phạm Chiên – Chủ tịch – số điện thoại: 0905271538

2. Đ/c Trần Văn Lẹ - Phó chủ tịch – số điện thoại: 0913420938 

 

        Uỷ viên Ban thường trực, chi hội trưởng cựu chiến binh khối phố:

1. Đ/c Phạm Chiên – Chủ tịch – số điện thoại: 0905271538

2. Đ/c Trần văn Lẹ - Phó chủ tịch – số điện thoại: 0913420938 

3. Đ/c Bùi Thị Phượng -  Ủy viên Ban thường vụ.

4. Đ/c Nguyễn Đình Tâm - Ủy viên BCH - kiêm Chi hội trưởng khối phố Đồng Hiệp.

5. Đ/c Trần Thứ  - Ủy viên BCH – kiêm Chi hội trưởng khối phố An Thắng.

6. Đ/c Nguyễn Trường Quỳnh - Ủy viên BCH – kiêm Chi hội trưởng khối phố An Hội.

7. Đ/c Lê Anh Xuân - Ủy viên BCH – kiêm Chi hội trưởng khối phố An Thái.

8. Đ/c Huỳnh Kỳ Sinh - Chi hội trưởng khối phố An Định.

 

Cập nhật ngày Chủ nhật, 09 Tháng 6 2013 04:53