Hình ảnh
 
Đoàn phường tổ chức lễ ra quân tình nguyện viên phục vụ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V 2013. PDF. In Email

BT  DTN - 1

 

Ngày 22/06/2013 tại UBND phường Minh An, Ban Thường vụ Đoàn phường tổ chức lễ ra quân tình nguyện viên phục vụ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V 2013.  

 

 DTN  Không gian - 1

 

Đoàn TN phường Minh An chọn ra 20 tình nguyện viên (TNV) phục vụ Festival Di sản Qụảng Nam lần thứ V - 2013. Tuyển chọn từ lực lượng học sinh, sinh viên đang học tập và công tác trên địa bàn. Trước đó, các bạn TNV được tập huấn cơ bản về cách đảm bảo an ninh; kiến thức về lễ hội Festival Di sản Quảng Nam; kiến thức ngoại ngữ chuyên dụng,... và được cấp thẻ hoạt động ngay trong lễ xuất quân.

 

 festival - doan

Nguồn tin: Thu Hương

Cập nhật ngày Thứ hai, 01 Tháng 7 2013 08:28