Hình ảnh
 
Đoàn phường tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012-2017 PDF. In Email

image - 3-1

 Ngày 23/5/2013, tại Trung tâm VHTT phường Minh An. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường Minh An đã tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012-2017 với gần 100 ĐVTN Đoàn viên thanh niên các đơn vị trực thuộc Đoàn phường Minh An.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên toàn phường, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên phường Minh An và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã đề ra.

         Về dự Hội nghị có đồng chí Đinh Phú Đông - Thành uỷ viên – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố và đồng chí Hồ Khá – Uỷ viên BTV Thành Đoàn Hội An. 

anh 4-1

        Tại Hội nghị các học viên đã được nghe đồng chí Đinh Phú Đông – Thành ủy viên truyền đạt các nội dung về Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn và thu hút tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai 2 phong trào “xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; Đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013”.

        Qua Hội nghị này, với những kiến thức lĩnh hội qua các chuyên đề mà báo cáo viên đã truyền đạt, mỗi đồng chí cán bộ Đoàn viên thanh niên hãy là một báo cáo viên trong việc tuyên truyền, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn, cụ thể hóa thành các chương trình hành động được đoàn viên thanh niên đón nhận và triển khai có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.                              

                                                                                                                                          Nguồn tin: Hoài Nam

Cập nhật ngày Thứ ba, 11 Tháng 6 2013 04:03