Hình ảnh
 
Thông tin chung về đoàn phường Minh An PDF. In Email

 

 

 

Địa chỉ: 146 Trần Phú – Minh An - Thành phố Hội An.

Địa chỉ thư điện tử:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

a. Cơ cấu tổ chức:

Thường trực Đoàn phường Minh An:

 

 

 

1.  Đ/c Trịnh Hoài Nam – Bí thư

2.  Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Phó bí thư

Uỷ viên Ban thường vụ, Bí thư chi đoàn khối phố:

1. Đ/c Trịnh Hoài Nam – Bí thư  - số ĐT: 0905241478                              

2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Phó bí thư - số ĐT: 0905548302

3. Đ/c Trần Thị Xuân –  Ủy viên Ban thường vụ - số ĐT: 0933224660

4. Đ/c Hứa Công Cường - Ủy viên Ban thường vụ - số ĐT: 0905948207

5. Đ/c Hà Thị Ánh Linh  – Ủy viên Ban thường vụ - số ĐT: 01674521400

6. Đ/c Ngô Văn Anh – BT chi đoàn khối phố An Thái - số ĐT: 0934721437

7. Đ/c Nguyễn Hoàng - BT chi đoàn khối phố An Thắng - số ĐT: 0974364521

8. Đ/c Hồ Ngọc Đức - BT chi đoàn khối phố An Định - số ĐT: 0908587823

9. Đ/c Bùi Công Đinh - BT chi đoàn khối phố An Hội - số ĐT: 01684149058

10. Đ/c  Lê Quang Sơn - BT chi đoàn khối phố Đồng Hiệp - số ĐT: 01222513973

11. Đ/c Lê Trần Chi Na - BT chi đoàn trường Mầm Non Măng Non - số ĐT: 0935664211

12. Đ/c Phan Quốc Bảo - BT chi đoàn trường TH Phù Đổng - số ĐT: 0935941629

13. Đ/c Đỗ Thanh Quang - BT chi đoàn trường Nguyễn Duy Hiệu - số ĐTi: 0906416726

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 29 Tháng 5 2013 04:22