Hình ảnh
 
Điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh PDF. In Email
Chỉ mục bài viết
Điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang

ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007)

Ngày thành lập Đoàn : 26 - 03 - 1931

CỜ ĐOÀN

- Nền đỏ

- Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.

- Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn.

- Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.

HUY HIỆU ĐOÀN

BÀI CA CHÍNH THỨC  CỦA ĐOÀN

THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC

Nhạc và lời: Hoàng Hoà

Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên,

Giơ nắm tay thề, gìn giữ hoà bình độc lập tự do.

Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước,

Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.

Đi lên Thanh niên chớ ngại ngần chi,

Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác:

“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền,

Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.


Cập nhật ngày Thứ năm, 28 Tháng 2 2013 08:36