Minh An: Thu thuế sử dụng đất phi Nông nghiệp trên 262 triệu đồng In
Viết bởi Phan Quốc Huy   
Thứ ba, 16 Tháng 6 2015 04:03

Từ đầu năm đến nay, Phường Minh An đã thu thuế sử dụng đất phi Nông nghiệp trên 262 triệu đồng, đạt 108o/o kế hoạch thành phố giao. Ngoài ra, Phường Minh An thu gần 5 tỷ đồng thuế đạt hơn 43o/o kế hoạch.

 

 

Trong quá trình triển khai thu thuế, phường Minh An đã tổ chức tốt công tác phối hợp giữa hội đồng tư vấn và đội thuế phường với cán bộ quân dân chính các khối phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến tận các hộ  dân. 

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 19 Tháng 11 2015 07:13