NHÂN DÂN VÀ CÁN BỘ PHƯỜNG MINH AN THI ĐUA NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP In
Viết bởi Phan Quốc Huy   
Thứ ba, 28 Tháng 5 2013 07:15

 nop thue1

           Phát huy kết quả đạt được năm 2013, ngay từ đầu tháng 5 năm 2013. Phường Minh An đã kết hợp với ngành Thuế triển khai phát thông báo mức nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến từng hộ dân.

 

 Xe thue1

              Các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan đã được sự chỉ đạo của lãnh đạo phường, xe thông tin cổ động đã thông báo cụ thể thời gian địa điểm nộp thuế, Đài truyền thanh phường đã tăng thời lượng phát thanh phục vụ chuyên mục thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, băng rôn, panô áp phích cũng được triển khai ở các trục đường trên địa bàn phường.

Bang ron1

 

            Tính đến ngày 27 tháng 5 năm 2013 toàn phường có 940 hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2013 với tổng số tiền 239 triệu / 230 triệu đạt vượt 104,2%. Đặt biệt, các tổ dân phố có số hộ đi nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 100% như tổ 13 và 18 khối phố An Thắng, tổ 19 và 20 khối phố An Định, tổ 33 và 34 khối phố An Hội, tổ 42 khối phố Đồng Hiệp./.

 

                                                                 Nguồn tin: Nguyễn Ngại

Cập nhật ngày Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 08:33