Hình ảnh
 
Kinh tế
Minh An: Thu thuế sử dụng đất phi Nông nghiệp trên 262 triệu đồng PDF. In Email
Viết bởi Phan Quốc Huy   
Thứ ba, 16 Tháng 6 2015 04:03

Từ đầu năm đến nay, Phường Minh An đã thu thuế sử dụng đất phi Nông nghiệp trên 262 triệu đồng, đạt 108o/o kế hoạch thành phố giao. Ngoài ra, Phường Minh An thu gần 5 tỷ đồng thuế đạt hơn 43o/o kế hoạch.

Cập nhật ngày Thứ năm, 19 Tháng 11 2015 07:13
Đọc thêm...
 
NHÂN DÂN VÀ CÁN BỘ PHƯỜNG MINH AN THI ĐUA NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PDF. In Email
Viết bởi Phan Quốc Huy   
Thứ ba, 28 Tháng 5 2013 07:15

 nop thue1

           Phát huy kết quả đạt được năm 2013, ngay từ đầu tháng 5 năm 2013. Phường Minh An đã kết hợp với ngành Thuế triển khai phát thông báo mức nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến từng hộ dân.

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 08:33
Đọc thêm...