Hình ảnh
 
Quản lý đô thị
Minh An: Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị PDF. In Email
Viết bởi Phan Quốc Huy   
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 06:45

Từ đầu năm đến nay, UBND phường Minh An phối hợp với các ngành của thành phố (Phòng Quản lý Đô Thị, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa, Phòng Văn hóa và Thông Tin, Phòng Thương Mại- Du Lịch, Đội kiểm tra Quy tắc và Đội Quản lý thị trường).

trat tu copy

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 19 Tháng 11 2015 07:20
Đọc thêm...