In

Cha ng, ? s? 24 ???ng Tr?n Ph cn ???c g?i l Quan Cng mi?u, tn ch? l Tr?ng Hn Cung ???c

chuaong1

ng??i Minh H??ng ??nh c? t?i H?i An v ng??i Vi?t xy d?ng vo kho?ng gi?a th? k? 17, th? v? t??ng ti ba th?i Tam Qu?c l Quan Vn Tr??ng (Quan V?), nh?m knh ng??ng, ca t?ng, tn d??ng lng ngh?a kh, ti?t trung li?t c?a ng.

 Cha ng th? Quan Vn Tr??ng, m?t bi?u t??ng v? trung tn ti?t ngh?a, nn cn c tn g?i l Quan Cng Mi?u. N?m t?i s? 24 ???ng Tr?n Ph, th? x H?i An, t?nh Qu?ng Nam.

 chuaong2

 


Cha ng ???c xy d?ng n?m 1653 v ? qua 6 l?n trng tu vo cc n?m: 1753, 1783, 1827, 1864, 1904, 1906. Cha ng ???c xy theo ki?u ch? Qu?c do nhi?u n?p nh h?p l?i. Cc n?p nh mi l?p ngi ?ng c men mu, b? nc ???c g?n hoa chanh ??p hnh r?ng, ngh b?ng cc m?nh s? mu.

 chuaong3

 Ton th? ngi cha g?m 4 ta nh, m?t ti?n ?nh, 2 t?, h?u vu v m?t chnh di?n r?ng. B?n ta c?t xy theo ki?u ch? kh?u v ki?n trc, c?u trc theo ki?u ch?ng trnh, ngi l?p v nc r?t ??c ?o, trang tr R?ng, Giao.

 chuaong4

Chnh ?i?n ??t pho t??ng Quan Vn Tr??ng t??ng qun, m?c thanh bo thu r?ng n?i kim tuy?n, nt m?t oai nghim t??i sng, ?i m?t s?c m lung linh nhn v? pha tr??c.Chnh ?i?n cn c 2 pho t??ng Chu Th??ng, ng??i n t d?ng c?m, trung thnh c?a Quan Cng v t??ng Quan Bnh ngh?a t?; 2 con ng?a th? cao b?ng ng?a th?t, bn t? l con ng?a tr?ng, bn h?u ng?a xch th? con ng?a m Vn Tr??ng r?t qu khi ???c To Tho ban cho. ??ng tr??c nh?ng pho t??ng ny khch th??ng lm khng th? khng ng?i khen bn tay tinh x?o t? m? c?a ng??i th? t?o hnh t? xa x?a.

 chuaong5
Hi?n nay, trong mi?u cn r?t nhi?u bi?n li?n, honh phi, s?c phong, bia ? v nh?ng hi?n v?t c?, ??c bi?t l cn l?u l?i bi th? ?? v?nh c?a Xun Qu?n Cng Nguy?n Nghi?m ( thn ph? c?a ??i thi ho Nguy?n Du) x??ng v 2 bi h?a c?a Ung S? C? v Nguy?n L?nh Tn v bi ng? ngn c? phong c?a Nguy?n Nghi?m. M?y bi ny lm vo n?m 1775, lc Xun Qu?n Cng ph?ng ch?c t? t??ng qun Bnh Nam vo ?ng qun ? H?i An. ? l m?t di tch l?ch s? l?u d?u v?t xa x?a trong th?i phn tranh Tr?nh- Nguy?n cn l?i ? x? ?ng Trong t? th? k? 18 cn ??n ngy nay.

 chuaong6


Cha ng l di tch ki?n trc tn gio c gi tr? l?n ??ng th?i l ?i?m tham quan cho du khch trong v ngoi n??c. Quan Cng Mi?u ? ???c c?p b?ng Di tch L?ch s? V?n ha qu?c gia ngy 29 thng 11 n?m 1991.

 chuaong7

Quan Cng Mi?u (Cha ng) t?a l?c ? ngay c?nh khu h?p ch? gi?a trung tm Th? C? H?i An v?i quy m b? th?, h? th?ng th? t? l?ng l?y, r?c r?. Di tch ???c kh?i d?ng vo n?m 1653 ?? th? Quan Cng, bi?u t??ng c?a Trung Tn, Ngh?a kh v tr?i qua m?t s? l?n trng tu vo cc n?m 1753, 1783, 1827,1864, 1904, 1966.Quan Cng mi?u cn l trung tm tn ng??ng c?a t?ng l?p th??ng nhn chuyn ho?t ??ng th??ng m?i, giao d?ch bun bn ? th??ng c?ng H?i An x?a.

chuaong8

Mi?u Quan Cng - Cha ng

 

Hi?n nay, di tch cn l?u tr? nhi?u s?c phong, honh phi (33 b?c) li?n ??i (10 b? ) bia k , t??ng th?, v di v?t c nin ??i t? th? k? XVII ??n nay. B? t??ng th? Quan Cng, Quan Bnh, Chu X??ng ? ?y ???c xem l nh?ng tc ph?m t?o hnh tiu bi?u c?a H?i An v khu v?c
Quan Cng Mi?u ? ???c c?p b?ng Di tch L?ch s? V?n ha qu?c gia ngy 29 thng 11 n?m 1991.


chuaong9

 

chuaong10

Ba?n th?? Quan Cng

Cập nhật ngày Thứ tư, 06 Tháng 2 2013 02:05